För att gjuta en bronsskulptur används två olika tekniker men oavsett teknik så behövs det alltid en förlaga. Förlagan kan vara av lera, vax, gips, sten eller metall. Gjutningen utförs vanligen med teknikerna cire perdue (förlorat vax) eller sandformning.

Brons är en av de äldsta legeringar som vi människor har framställt. Redan på bronsåldern för ca 5000 år sedan började man gjuta olika föremål och tekniken förlorat vax var väldigt utvecklad och oerhört avancerad. Med hjälp av formar tillverkades till en början mest olika typer av redskap. På 1800-talet började man använda tekniken sandformning i härdsand som lämpar sig för gjutning av större skulpturer. Hantverket och teknikerna som används vid konstgjutning är i stort sett likadana än i dag.

En större gipsmodell sågas eventuellt upp i delar och placeras i så kallad formsand. Preparerad härdsand läggs runt gipsmodellen så att den inte ska fastna när den plockas ur formen. I sanden görs sedan olika hålrum för luft och för den flytande metallen som senare ska rinna in i formen. Överst i formen läggs sedan mer härdsand och sen sätts locket på och man vänder på ramen.

I nästa steg tar man sedan bort formsanden och gipsmodellen. Då har man har nu fått ett precist avtryck av gipsmodellen. Ett lager med plastellina läggs i samma tjocklek som bronset.

En inre kärna av härdsand skapas för att bilda hålrummet i skulpturen som armeras fast. Plastellinan och ramarna tas bort och baksidan sätts ihop och formen är redo att fyllas av den flytande metallen.

1030-1100 grader varm flytande brons hälls i formen och letar sig ner i de redan förberedda kanalerna. Bronset stelnar, formen öppnas och sandformen slås sönder (så kallad förlorad form) och bronset visar sig.

Efter att skulpturen gjutits rensas den från alla sina gjutkanaler där bronset flutit in och görs ren från restprodukter som sand och annat.

Därefter sammanfogas delarna till skulpturen och verket patineras (behandlas med salter, syror och andra kemikalier) till önskad färg. Skulpturen putsas i flera steg och är nu helt klar för beskådning.